logo Cetatea Tamasidava

Activitati intreprinse de GAL in vederea implementarii SDL

Printre cele mai importante activitati realizate de G.A.L. ULMUS MONTANA se numara:

 • Semnarea Contractului de finantare cu AFIR pe submasura 19.4. Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare, in data de 13.12.2016, in valoare de 291.000,00 euro;
 • Accesarea avansului de la FNGCIMM in valoare de 80.000 euro;
 • Angajarea personalului:  
  • Manager GAL - Isaila Nadia;;
  • Responsabil cereri de plata - Paladi Mihaela;;
  • Responsabil monitorizare - Lovin Maricica;
  • Responsabil evaluarea implementarii SDL - Timofte Oana;;
  • Responsabilul tehnic evaluare proiecte - Samoila Elena-Loredana.
 • Realizare achizitii (audit, contabilitate, consultanta, realizare pagina web www.galulmusmontana.ro, publicare anunturi in preasa online, echipamente, autoturism, etc);

Seminar de animare 29.06.2017

Intalnire AGA 22.02.2017

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala